?ywotnik zachodni Holmstrup

data aktualizacji: 2013-01-02


Th. occ. Holmstrup

Thuja occidentalis (?ywotnik zachodni) Holmstrup.
Odmiana sto?kowa, wolno rosn?ca, osi?gaj?ca w wieku 10 lat do 2 m wys. P?dy g?sto u?o?one, ciemnozielone.
Thuja occidentalis (?ywotnik zachodni) Holmstrup.
Odmiana sto?kowa, wolno rosn?ca, osi?gaj?ca w wieku 10 lat do 2 m wys. P?dy g?sto u?o?one, ciemnozielone.
Wymaga dosy? ?yznych i raczej wilgotnych gleb.
Polecana na ?ywop?oty, cmentarze i do pojemników.
G?sto?? sadzenia w rz?dzie: 2szt./mb.