?wierk Conica

data aktualizacji: 2013-01-02


Picea glauca 'CONICA'

Kar?owa, bardzo popularna odmiana ?wierka, tworz?ca g?ste, regularne sto?ki. Osi?ga po 10 latach 1 m wysoko?ci. P?dy cienkie, sztywne; ig?y krótkie, zielone. Wymagania glebowe i wilgotno?ciowe przeci?tne. Polecana do ogrodów skalnych i wrzosowiskowych, pojemników, balkony i cmentarze

WSPANIALE WYGL?DA JAKO DEKORACJA ?WIATECZNA