T?czowa mg?a

data aktualizacji: 2013-01-02


Wytwornik mg?y

Niezawodne, solidne urz?dzenie z zast?pcz? wielobarwn? diod? emituj?c? ?wiat?o / lamp?.

Nowe i unikalne rozwi?zanie dla ka?dego mi?o?nika ogrodnictwa.
Na?laduje cechy medycznych inhalatorów. Ultrad?wi?kowe wibracje urz?dzenia produkuj?cego par? wytwarzaj? czysty „wodny dym”. Urz?dzenie nie u?ywa ?adnych substancji chemicznych, nie wywiera ?adnego wp?ywu na astmatyków lub alergików.
Dane techniczne:
D?ugo?? przewodu: 10 metrów
Temperatura dzia?ania: +5 º C do oko?o +45 º C
Minimalna g??boko?? wody: 60 mm
Zu?ycie energii: 24 VAC / 90 W