CHOINKI

data aktualizacji: 2013-01-02


Picea pungens (?wierk k?uj?cy)

Du?e drzewo o pi?knym, regularnym, sto?kowym pokroju, osi?gaj?ce po 30 latach 10-15 m wysoko?ci. Ga??zie sztywne, odstaj?ce pod k?tem prostym od przewodnika. Ig?y sztywne, niebieskozielone do srebrzystych, k?uj?ce. Z wiekiem drzewa przyjmuj? coraz bardziej srebrzystoniebieskie zabarwienie.
Wymagania glebowe i wilgotno?ciowe bardzo ma?e. Du?a odporno?? na zanieczyszczenie ?rodowiska. Polecany do nasadze? pojedynczych i kompozycji ogrodowych oraz szpalerów.
Cz?sto wykorzystywany jako bo?onarodzeniowa choinka.