Odporny ?ywop?ot... Ligustr

data aktualizacji: 2013-01-02


Ligustrum Oval. Aureum

Jeden z najpopularniejszych ?ywop?otowych gatunków w naszym kraju. Jest to ro?lina z rodziny oliwkowatych, bardzo plastyczna . Z ?atwo?ci? daje si? formowa? , o wyborze tego gatunku decyduje te? jego du?a wytrzyma?o?? na mróz, zanieczyszczenia powietrza a przede wszystkim cena sadzonki.
Ligustr to nie tylko ro?lina ?ywop?otowa, nadaje si? równie? do sadzenia w kompozycjach z innymi ro?linami np. odmiany o li?ciach barwnych. Ro?liny posadzone w donicach i formowane mog? stanowi? ?adn? dekoracje wej?? do budynków, balkonów i tarasów, a bardzo cierpliwi mog? z krzewów wyrze?bi? figury ogrodowe. Krzewy ligustru s? ma?o wymagaj?ce, powinny by? sadzone na stanowisku s?onecznym lub pó?cienistym, po posadzeniu ro?liny podlewamy do?? intensywnie, starsze okazy dobrze znosz? okresowe susze. Silne przyci?cie bezpo?rednio po posadzeniu sprawi , ?e ro?liny b?d? si? dobrze rozkrzewia?. Do nawo?enia mo?na u?ywa? nawozów wielosk?adnikowych typu Azofoska