Cyprysik lawsona 'Kelleris'

data aktualizacji: 2013-01-02
'Kelleris' to odmiana cyprysika o z?oto-?óltej barwie ?usek. Pokrój sto?kowaty. Ga??zki lekko przewieszaj?ce si?, wachlarzykowate.
Preferuje stanowisko s?oneczne lub pó?cieniste.
Gleby lekko kwa?ne, wilgotne i przepuszczalne.
Polecamy:
- do pojedynczych nasadze?
- do rozmaitych kompozycji ro?linnych