Cyprys - kompletny nawóz mineralny pod iglaki

data aktualizacji: 2013-01-02


Cyprys nawóz mineralny

Kompletny nawóz mineralny granulowany, przeznaczony do nawo?enia drzewek i krzewów iglastych.
Cyprys stosowany pod iglaki zapewnia ich prawid?owy wzrost oraz skutecznie zapobiega brunatnieniu ro?lin.

Zalecan? dawk? nawozu oko?o 40 g/m2 ( 4kg / 100 m2 ) nale?y rozsypa? wokó? ro?lin w zasi?gu ga??zi i wymiesza? z górn? warstw? gleby. Najefektywniejszym terminem stosowania nawozu jest okres wiosny i jesieni, a w przypadku gleb piaszczystych dodatkowo czerwiec, dziel?c zalecan? dawk? Cyprysu odpowiednio na dwie lub trzy cz??ci.
Sk?ad chemiczny nawozu:
Azot 12 %
Fosfor 10 %
Potas 10 %
Magnez 8 %