?ywop?ot z iglaków

data aktualizacji: 2013-01-02
Ro?liny iglaste s? doskona?ym materia?em na ?ywop?oty.
Za wyborem tych ro?lin przemawia ich szybki wzrost , du?a wytrzyma?o?? na mróz , odporno?? na choroby i szkodniki , dobrze znosz? okresowe susze.
S? to ro?liny zimozielone co stanowi dodatkowy atut ich wyboru .
Z iglaków mo?emy sadzi? ?ywop?oty formowane lub naturalne.
Najlepszym materia?em do sadzenia s? ro?liny pojemnikowane, które mo?emy sadzi? od wczesnej wiosny do pó?nego pa?dziernika .
Ro?liny wykopywane z bry?? sadzimy w miesi?cu wrze?niu .
Na ?ywop?oty formowane POLECAMY :
- ?ywotniki zachodnie 'Brabant', 'Rheingold', 'Columna', 'Lombarts Wintergreen', 'Maloyana'
- cisy 'Hicksii', 'Fastigiata', 'Densiformis'
Na ?ywop?oty naturalne - szpalery POLECAMY :
- ?ywotniki 'Smaragd', 'Holmstrup', 'Europe Gold', 'Sunkist', 'Aureospicata'
Ja?owce odmiany kolumnowe : 'Suecica', 'Cracowia', 'Hibernica', 'Skyrocket' ,'Blue Arrow' Ilo?? sadzonych ro?lin na mb zale?y od formy ?ywop?otu i gatunku . W ?ywop?ocie formowanym ro?liny sadzimy w odst?pach 30-50 cm , w naturalnym 70-100 cm .
Sadz?c ?ywop?ot formowany ro?liny bezpo?rednio po posadzeniu przycinamy.
Piel?gnacja polega na nawo?eniu nawozami wielosk?adnikowymi np. Pokon , Cyprys , Piniwit .
Ro?liny podlewamy systematycznie, dobrze jest te? wy?ció?kowa? ziemi? kor? .